About Me

వందన శ్రీనివాస్ పేరిట కార్టూన్స్ వేస్తోన్న నా పేరు శ్రీనివాస్ కర్రి.అంతస్థులూ ఐశ్వర్యాలూ చేకూర్చి పెట్టలేకపోయినా వున్నంతలో జీవిత భాగస్వామిగా నాతో నడిచొచ్చిన భార్యకి సముచిత స్ధానం

Read more